Hướng dẫn xoá vĩnh viễn tài khoản iCloud hay Apple ID

Nếu không cần thiết sử dụng đến tài khoản Apple ID nữa, bạn có thể xoá vĩnh viên chúng, nhờ đó sẽ hỗ trợ bảo mật thông tin người dùng sau này. Cùng mình tìm hiểu cách thực hiện nhé.

Hình ảnh huong dan xoa vinh vien tai khoan icloud hay apple id 1 in Hướng dẫn xoá vĩnh viễn tài khoản iCloud hay Apple ID

Đầu tiên hãy tiến hành truy cập tuỳ chọn Dữ liệu và Quyền riêng tư trong cài đặt Bảo mật của Apple. Sau đó thực hiện đăng nhập vào tài khoản Apple ID muốn xoá.

Hình ảnh huong dan xoa vinh vien tai khoan icloud hay apple id 2 in Hướng dẫn xoá vĩnh viễn tài khoản iCloud hay Apple ID

Tại mục Xoá tài khoản của bạn, hãy chọn Bắt đầu.

Hình ảnh huong dan xoa vinh vien tai khoan icloud hay apple id 3 in Hướng dẫn xoá vĩnh viễn tài khoản iCloud hay Apple ID

Ngay lúc này Apple sẽ hiển thị một vài cảnh báo sau khi người dùng thực hiện xoá tài khoản khỏi hệ thống, cũng như một số gợi ý để sao lưu dữ liệu tài khoản.

Bên cạnh đó, nếu vẫn quyết định xoá tài khoản vĩnh viễn, hãy chọn một lí do bất kỳ trong số các lý do được Apple gợi ý bên dưới và Tiếp tục.

Hình ảnh huong dan xoa vinh vien tai khoan icloud hay apple id 4 in Hướng dẫn xoá vĩnh viễn tài khoản iCloud hay Apple ID

Ngay sau đó, người dùng sẽ thấy một số điều quan trọng cần biết trước khi xoá tài khoản, bao gồm:

  • Sau khi xoá bạn sẽ không thể truy cập các mục đã mua trong iTunes, Books và Appstore
  • Gói iCloud hiện tại sẽ bị huỷ
  • Các đăng ký của bạn bao gồm iTunes, Netflix,… sẽ bị huỷ

Sau khi chọn Tiếp tục, và đồng ý với các điều khoản. Sau đó chọn một email để theo dõi quá trình xoá tài khoản.

Hình ảnh huong dan xoa vinh vien tai khoan icloud hay apple id 5 in Hướng dẫn xoá vĩnh viễn tài khoản iCloud hay Apple ID

Apple sẽ cung cấp cho người dùng một đoạn mã bao gồm 12 số, hãy lưu đoạn mã này lại. Sau đó nhấn Tiếp tục.

Hình ảnh huong dan xoa vinh vien tai khoan icloud hay apple id 6 in Hướng dẫn xoá vĩnh viễn tài khoản iCloud hay Apple ID

Nhập đoạn mã gồm 12 số đã lưu phía trên, và chọn Tiếp tục. Một pop up hiển thị ra và xác nhận thực hiện xoá vĩnh viễn tài khoản.

Hình ảnh huong dan xoa vinh vien tai khoan icloud hay apple id 7 in Hướng dẫn xoá vĩnh viễn tài khoản iCloud hay Apple ID

Bước cuối cùng là hãy đăng xuất tài khoản Apple ID vừa xoá khỏi những thiết bị đã đăng nhập chúng để tránh một số rủi ro có thể xảy ra. Quá trình xoá tài khoản có thể sẽ mất đến 7 ngày.

Hình ảnh huong dan xoa vinh vien tai khoan icloud hay apple id 8 in Hướng dẫn xoá vĩnh viễn tài khoản iCloud hay Apple ID

Bạn hãy suy nghĩ thật cẩn thận quyết định của mình, bởi vì khi đã chọn Xóa tài khoản thì bạn không có cách nào để khôi phục lại được nữa.

Cùng Chuyên Mục

Không được sao chép hoặc phát hành lại bất kỳ nội dung nào khi chưa được phép!