Hướng Dẫn game avatar Sự Kiện Lễ Hội Trái Cây

1. Giỏ trái cây:
– Thu hoạch 100% nhận Hạt giống
– Câu cá có cơ hội nhận Hạt giống
– Hạt giống xếp chồng rương người, tối đa 50 Hạt sẽ không nhận thêm
– Menu – Mở hạt giống sẽ mở hết tất cả Hạt giống đang có trong Rương
– Mở hạt nhận Ngẫu nhiên 4 Loại trái cây: Nho, Dâu, Khóm, Dưa hoặc Bình nước
– Nho, Dâu, Khóm, Dưa xếp chồng trên rương người, 1 trong 4 Loại đạt số lượng 100 sẽ không thể mở thêm Hạt giống, cần phải tìm NPC giao bớt trái cây
– Nho phải tìm NPC Nho mà giao, Khóm phải tìm NPC Khóm mà giao …
– Mỗi 1 trái sẽ nhận lại 1 Giỏ trái cây
– 1 NPC sẽ ở 1 khu 10 phút nên việc tìm sẽ dễ hơn

2. Tưới nước:
– Nên tìm team 10 người để Tưới nước bớt hao
– Cây thần sẽ nhận 10 Nước
– Cây thần sẽ chờ 10 phút (có chat thời gian cụ thể), 10 phút không đủ 10 Nước cây sẽ đi
– Nhận đủ 10 Nước phát quà trong 5 phút (10 Giỏ trái cây)

Cùng Chuyên Mục

Không được sao chép hoặc phát hành lại bất kỳ nội dung nào khi chưa được phép!